Gebruiksvoorwaarden

 

Zorgvuldigheid
Voor Hollandtoer.nl en de onderliggende toeren is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het beheer van de website. Dat geldt zowel voor de eigen informatie als voor de informatie van derden die wordt getoond op de website. Hollandtoer garandeert niet dat alle getoonde informatie vrij is van fouten. Hollandtoer is voor eventuele schade ten gevolge van fouten of tekortkomingen niet aansprakelijk.

Beslissingen
Hollandtoer aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor beslissingen die worden genomen gebaseerd op de informatie die Hollandtoer publiceert. Ook niet als deze informatie onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Links
Hollandtoer maakt diverse links naar websites van andere organisaties. Hollandtoer heeft geen invloed op die websites en ook niet op de informatie die op die betreffende websites te vinden is. Hollandtoer kan voor het gebruik van die websites dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook heeft Hollandtoer geen invloed op de informatie die getoond wordt op Social Media-websites, zoals Twitter en Facebook waarnaar Hollandtoer kan verwijzen.

Copyright
Alle inhoud van Hollandtoer.nl en de onderliggende stadstoeren, zijnde eigendom van Hollandtoer B.V., zijn auteursrechtelijk beschermd. Eigen gebruik is niet toegestaan tenzij Hollandtoer B.V. daar vooraf expliciete en aantoonbare toestemming voor heeft gegeven. Deze expliciete toestemming geldt voor: vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud op of in welke plaats, bron, uitgave of website dan ook, alsmede geldt de expliciete toestemming voor alles dat aan het voorgaande verwant is of hiermee gelijkgesteld kan worden. Overtreding van deze auteursrechten is strafbaar.

Fotografie
Hollandtoer heeft in haar fotografie uiterste zorgvuldigheid betracht bij het fotograferen van haar locaties. Verzoeken tot inhoudelijke wijzigingen van foto's, teksten of andere inhoudelijke elementen van de website, zal Hollandtoer altijd in behandeling nemen en, indien noodzakelijk of bereidwillend ten aanzien van het verzoek, kunnen gaan tot het aanpassen van die inhoud.

Cookies
Hollandtoer.nl en de onderliggende stedentoeren maken alleen gebruik van Cookies met een analytische functie. Hiermee worden onder meer het aantal bezoekers, de bezochte pagina's en de momenten van bezoek gemeten. Hollandtoer heeft geen toegang tot privacygevoelige gegevens van de gebruiker. Ook deelt Hollandtoer geen bezoekersinformatie met andere organisaties.

Privacy
Als wij om gegevens vragen, gebruiken wij deze voor de volgende doeleinden: het informeren over producten en diensten van onszelf; ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. Indien u op een foto staat, waar u om objectieve zwaarwegende redenen niet op zou willen staan, vragen wij u contact met ons op te nemen. In dat geval kan er in gezamenlijk overleg gekeken worden naar een oplossing.

Nooit meer leuke tips missen?

Altijd op de hoogte van de leukste ideeën voor dagjes uit in Nederland.

Schrijf je in

Geslacht *

verplichte velden *